ΠΑΛΜΕΤΑ ΓΕΜΑΤΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,70m10,5×9,59×7,54xΦ6
2,50m10,5×9,59×7,54xΦ6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
3,00m12,5×11,59,5×94xΦ8
2,70m11,5×11,59,5×94xΦ8