ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,20m10×7,56,5×64xΦ4
2,00m10×7,56,5×64xΦ4
1,80m10×7,56,5×64xΦ4

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,50m10,50×108,5×7,54xΦ6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΠΑΧΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,20m11×911×94xΦ6
2,00m11×911×94xΦ6
1,80m11×911×94xΦ6