ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΒΤ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
4,00m10×127,5×8,54x Φ8
3,50m10Χ127,5×8,54x Φ8
3,00m10Χ127,5×8,54x Φ8

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΙΣΟΠΑΧΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
4,00m9,5Χ7,59,5Χ7,54ΧΦ6
3,50m9,5Χ7,59,5Χ7,54ΧΦ6
3,00m9,5Χ7,59,5Χ7,54ΧΦ6

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΥΠΙΟΣ

ΥΨΟΣΒΑΣΗΚΟΡΥΦΗΟΠΛΙΣΜΟΣ
4,00m9,5Χ12,58,5Χ74ΧΦ6
3,50m9,5Χ12,58,5Χ74ΧΦ6
3,00m9,5Χ12,58,5Χ74ΧΦ6